Lab Members

Instructors

 • Kangmin He

  Kangmin He, Ph.D.

  Instructor in Pediatrics

  Warren Alpert Building, Room 136 617.713.8818
 • Srigokul Upadhyayula

  Srigokul Upadhyayula, Ph.D.

  Instructor in Pediatrics

  Warren Alpert Building, Room 140 617.713.8007

Staff

 • Song Dang

  Song Dang

  Research Assistant

  Warren Alpert Building, Room 136 617.713.8818
 • Ronan Hunt

  Ronan Hunt, B.S.

  Research Assistant

  Warren Alpert Building, Room 140
 • Minghe Ma

  Minghe Ma, M.S

  Research Technologist

  Warren Alpert Building, Room 138 617.713.8884
 • Mithun Pasham

  Mithun Pasham

  Research Laboratory Supervisor

  Warren Alpert Building, Room 138 617.713.8880
 • Wesley Skillern

  Wesley Skillern, B.S.

  Research Assistant

  Warren Alpert Building, Room 142 617.713.8885
 • Catherine Swan

  Catherine Swan

  Administrative Assistant

  Warren Alpert Building, Room 133A 617.713.8889
 • Tegy Vadakkan

  Tegy Vadakkan, Ph.D.

  Research Technologist

  Warren Alpert Building, Room 133D 617.713.8885

Postdoctoral Fellows

 • Yi-ying Chou

  Yi-ying Chou, Ph.D.

  Postdoctoral Fellow

  Warren Alpert Building, Room 138 617.713.8887
 • Monica Dayam

  Monica Dayam, Ph.D.

  Postdoctoral Fellow

  Warren Alpert Building, Room 138 617.713.8894
 • Giuseppe Di Caprio

  Giuseppe Di Caprio, Ph.D.

  Postdoctoral Fellow

  Warren Alpert Building, Room 136 617.713.8896
 • Lei Johnson

  Lei Johnson, Ph.D.

  Postdoctoral Fellow

  Warren Alpert Building, Room 140 617.713.8891
 • Yuan-Lin (Celine) Kang

  Yuan-Lin (Celine) Kang, Ph.D.

  Postdoctoral Fellow

  Warren Alpert Building, Room 138 617.713.8883
 • Ilja Küsters

  Ilja Küsters, Ph.D.

  Postdoctoral Fellow

  Warren Alpert Building, Room 140
 • Wim Pomp

  Wim Pomp, Ph.D.

  Postdoctoral Fellow

  Warren Alpert Building, Room 144 617.713.8684
 • Iris Rapoport

  Iris Rapoport, Ph.D.

  Research Associate

  Warren Alpert Building, Room 140 617.713.8892
 • Mootaz Salman

  Mootaz Salman, Ph.D

  Postdoctoral Fellow

  Warren Alpert Building, Room 140 617.713.8684
 • Weiming Wang

  Weiming Wang, Ph.D.

  Postdoctoral Fellow

  Warren Alpert Building, Room 136 617.713.8881
Areas of Research

Learn more about research at the IDI by exploring our areas of research below: